ભાજપની સભામાં લોકો આવવાનું ટાળી રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.