ભાજપની સરકારોએ ગુજરાતમાં 1 લાખ હોર્ડીંગ પાછળ રૂ.50 કરોડનું ખર્ચ કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.