ભાજપને સંવિધાન કરતાં સંઘ વહાલો છે – કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.