ભાજપનો જાતિવાદ, સૈનિકોને પણ જાતિ પૂછી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.