ભાજપમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ પક્ષાંતર કરતાં 99થી વધીને 105 થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.