ભાજપ – કોંગ્રેસનો રૂ.20 કરોડનો સામૂહિક ભ્રષ્ટાચાર ગાંધીનગર સુધી પહોંચ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.