ભાજપ ખુટલ અને કોંગ્રેસ પોણીયા – રૂપાલા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.