ભાજપ દેશ વિરોધી છે – હવે, કોંગ્રેસ હુમલાના પુરાવા માંગે તેથી રાજીનામું – વલ્લભ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.