ભાજપ પ્રમુખ જીતેન્દ્ર વાઘીણે હરામજાદા કહેતાં અદાલદે તપાસનો આદેશ કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.