ભાજપ માટે નબળું પડેલું સૌરાષ્ટ્ર જીતવા મોદી રાજકોટથી ચૂંટણી લડે તેવા પ્રયાસો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.