ભાજપ સંગઠનમાં જૂથ, સગા અને જ્ઞાતિવાદની યાદીનું ફીંડલું વાળી દેવાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.