ભોયણમાં છોકરી ભગાડી જવાની અદાવતમાં આધેડ પર તલવાર વડે હુમલો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.