ભ્રષ્ટાચાર તો દૂર કરો, ધારાસભ્યોએ મોદીને લખ્યો પત્ર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.