મંદીના મારના નામે મોદી પર શત્રુઘ્ન સિંહાનો વાર, શબ્દરૂપી તીર ચલાવીને હિસાબ કિતાબ સરભર કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.