મગફળી માટે 650 કરોડની સબસીડી આપવા 800 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થશે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.