મત માટે ભેટ કે પ્રલોભનની લાંચ આપનારને એક વર્ષની કેદ થશે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.