મદ્રેસા મોર્ડનાઈઝેશન પ્રોગ્રામનું અમલીકરણ કરો – શેખ, હાર્દિક પટેલ શું કહે છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.