મધ્ય પ્રદેશના વિરોધ બાદ નર્મદામાં વીજ ઉત્પાદન શરૂ, બંધની ટોચની સપાટીએ પાણી પહોંચ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.