મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સૌથી વધું ગુંડા ધારાસભ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.