મહારાષ્ટ્રમાં ફરીથી ચૂંટાયેલી ધારાસભ્યો કેટલા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.