મહિલાઓના નામે 17 ટકા મિલકતો, મોટાભાગે કાળા નાણાંને સગેવગે કરવા ઉપયોગ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.