માંદા નાના કારખાનાઓને રૂ.૩૦ કરોડની વીજ સહાય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.