માથાભારે માણસોના કારણે કિડોતરમાં હિજરત, ભુતડીયાએ કંઈ ન કર્યું  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.