માર્મચ હિનાથી અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેનનો ટ્રાયલ રન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.