માસ્ક પહેરેલા ભાજપના કાર્યકરો જાણતાં હતા કે કોને મારવાના છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.