મુખ્યપ્રધાનની સરકારી ગાડી જીજે18જી9085 નંબરની ગાડીનો વીમો 2015માં પૂર્ણ થઈ ગયો છે!!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.