મુખ્ય પ્રધાન રૂપાણીએ જેનું ઉદઘાટન કર્યું તેમાં કૌભાંડ નિકળ્યું, કૌભાંડ દબાવવા દબાણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.