મુખ્ય પ્રધાન 500 કર્મચારી વગર વહીવટ ચલાવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.