મેં ભ્રષ્ટાચાર પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક કરી છે, ચાલતો ભ્રષ્ટાચાર બંધ કર્યો – વિ.રૂ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.