મેડિકલમાં તમામ 612 આદિવાસી બેઠકો પ્રથમ વખત ભરાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.