‘મેડી સીટી’ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કોરોનામાં કેમ કામ ન આવી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.