મેળામાં બે કરોડ લોકો ભેળસેળ વાળો ખોરાક ખાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.