મૈસુરી ગૌવંશ બહુ ચપળ, તેજ મિજાજના અને મારકણા હોય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.