મોટરસાયકલ પર અપંગોને ભોજન પહોંચાગતાં ભાણજીભાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.