મોડાસામાં તત્ત્વ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ દ્વારા ઈડરના યુવક અને કોલેજના યુવક નિર્મિત “પેરા મોટર્સ” નું  લાઈવ પ્રદર્શન યોજાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.