મોદીએ વોલમાર્ટનો વિરોધ કર્યો, પહેલું થાણું નાંખવાની મંજૂરી આપી, હવે મંદી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.