મોદીનું પ્રજાને વચન છતાં નેતાઓ સામેના ખટલા ફાસ્ટ ટ્રેક અદાલતમાં કેમ ચલાવાતા નથી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.