મોદી અને શાહ આપના દ્વારેમાં નકલી ચહેરા-મહોરા લઈને ચૂંટણી પ્રચાર મજાકમાં ફેરવાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.