મોબાઈલથી સ્મૃતિ ભ્રંશ, લોકો વર્ચુઅલ પ્રકૃતિને વાસ્તવિક પ્રકૃતિ માનવા લાગ્યા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.