મોરબીની મયુર ડેરીએ દુધના ખરીદ ભાવમાં રૂ10નો વધારો કર્યો, દૂધ રીજેક્ટ કેમ થયું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.