રબ્બર સ્ટેમ્પ મુખ્ય પ્રધાનના રબ્બર સ્ટેમ્પ કલેક્ટર રાહુલ ગુપ્તાએ નિયમો વિરૃદ્ધ મેદાન આપી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.