રહસ્યમય ખુલ્લું થયું, 99% રદ નોટો પરત આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.