રાજકોટમાં રોગચાળો વકર્યોઃ તાવ, શરદી , મેલેરીયાના અનેક દર્દીઓથી દવાખાના ઉભરાયાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.