રાજકોટ કોર્પોરેશન 33 સ્થળે પૅ એન્ડ પાર્ક માટેના કોન્ટ્રાક્ટ આપશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.