રાજયની યુનિવર્સિટીઓઅને કોલેજોમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ તા.૧૦મી નવેમ્બર પહેલા ભરો : યુજીસી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.