રાજેન્દ્રનગર આર્ટસ કોલેજની પૂજા પટેલ યોગમાં ઇન્ટરનેશનલ કોમ્પિટિશન-ઢાકામાં બે ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.