રાજ્યના શહેરોમાં 350 કરોડના ખર્ચે 75 ફ્લાયઓવર, 37 રેલ્વે બ્રીજ બનશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.