રાજ્યપાલ ચાલતાં નિકળ્યા, મુખ્ય પ્રધાન ચૂંટણીમાં મતની ભીખ માંગવા સાઈકલ લઈને નિકળે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.