રાજ્યમાં વધુ નવી મેડિકલ કોલેજોની દરખાસ્ત પણ 40 ટકા પ્રોફેસરો નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.