રાતના રેસ્ટોરન્ટ અને દુકાનો ખુલ્લી રાખી શકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.